Om oss

Bålsta Elteknik bildades 1991. I mars 2014 tog Dan Hallman över verksamheten och har sedan dess haft en stark kundkrets runt om i Bålsta. Från det att Dan tog över har Bålsta Elteknik vuxit och vi är nu 12 st. 3 st på kontoret och 9 st montörer. Vi arbetar med det mesta inom elbranchen med god elsäkerhetsteknisk praxis. Vi är även väldigt nyfikna när det gäller ny teknik som läggs ut på marknaden. 

Affärsidé

Vår målsättning är att fortsätta arbetet med att vara en korrekt partner åt våra kunder. Vi ska alltid följa utfäst tids/kostnadsram med högsta möjliga kvalitet på våra arbeten och installationer till full kundnöjdhet. 
Med våra fakturor bifogas alltid en tidbok där vi specificerar vår insats, vad vi gjort och hur lång tid det tagit, klart framgår.

Vision

Vi vill se Bålsta Elteknik växa sig större och utveckla de samarbeten vi har idag med traktens kursgårdar samt våra byggpartners .
Vi jobbar hårt med att utveckla vår personal som får ett högre ansvar och ett större mandat att påverka sin vardag via den teknik som finns möjlig idag. Genom att kunna lägga upp arbeten och kunder via sina mobiler, kunna beställa materielen själv, för att sedan skapa en sammanställning av det hela inför fakturering, skapar en större känsla för uppgiften och ökar kreativiteten hos den anställde.

Kundnöjdhet

Att ha nöjda kunder gynnar så klart inte bara företagets rykte utan stärker även montörens moral och ökar arbetsviljan. Så kundnöjdhet har hög prioritet hos oss, därför kan du lita på att våra arbeten håller hög kvalitet och är utförda av kompetenta montörer med hög yrkesstolthet.